Vyšetření srdce

Zdraví jako benefit pro Vaše zaměstnance

Více o vyšetření
Přednostní péče

Přednostní péče
bez čekání

Firemní benefit

Možnost firemního benefitu
pro Vaše zaměstnance

Parkování

Parkování přímo
v parkovacím domě

Benefity pro firmy

 • 1
  Možnost daňového zvýhodnění
 • 2
  Individuální cenová nabídka
 • 3
  Okamžitý termín pro vyšetření
 • 4
  60 minut osobního přístupu lékaře
 • 5
  Nejmodernější lékařské přístroje
 • 6
  Možnost pravidelných preventivních prohlídek
 • 7
 • 8
  Dárkové vouchery pro zaměstnance

3 kroky k Vašemu zdraví

 • 01

  Kompletní laboratorní vyšetření

 • 02

  Podrobné echokardiografické vyšetření

 • 03

  Celkové kardiologické vyšetření

Kompletní laboratorní vyšetření

Z laboratorního rozboru krve zjišťujeme, zdali dobře fungují důležité orgány jako ledviny, játra, štítná žláza, krvetvorba. Také jestli je v pořádku hladina cholesterolu, nejdůležitějšího rizikového faktoru aterosklerózy („ucpávání cév“) a krevního cukru.

Předmětem vyšetření budou konkrétně:

 • krevní ionty (sodík, draslík, hořčík, chloridy),
 • ledvinné funkce (urea, kreatinin, glomerulární filtrace),
 • jaterní funkce (bilirubin, AST, ALT, ALP, AMS, CK, LD),
 • krevní cukr (glykémie),
 • celková bílkovina,
 • albumin,
 • kyselina močová,
 • hormony štítné žlázy (TSH, fT4),
 • lipidové spektrum (cholesterol celkový, LDL, HD, triglyceridy),
 • sedimentace,
 • krevní obraz,
 • diferenciální rozpočet bílých krvinek,
 • koagulace (aPTT, PT, TČ),
 • rozbor moči.
Odběr krve bude proveden nalačno, několik dnů před vlastním klinickým vyšetřením.

Podrobné echokardiografické vyšetření

Echokardiografie je moderní neinvazní a přesná zobrazovací metoda, k vyšetření se používá sonda, která vysílá a zároveň přijímá ultrazvukové vlny a echokardiografický přístroj je pak převádí na pohybující se obraz na monitoru.

Echokardiografie umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly (jejich velikost a funkci), dále srdeční chlopně, velké cévy (aortu), případně tekutinu kolem srdce, podává nám informace o proudění krve srdcem a velkými cévami.

Vyšetření je nebolestivé, nemocný cítí pouze tlak sondy ve vyšetřovaném místě, ultrazvuk nemá škodlivé účinky na lidský organismus. Naše ambulance disponuje špičkovým high-endovým přístrojem GE Vivid S70 .


Echokardiografický přístroj GE Vivid S70

Celkové kardiologické vyšetření

U každého klienta bude provedena podrobná anamnéza, celkové fyzikální vyšetření včetně poslechu, klidové měření krevního tlaku, stanovení kardiovaskulárního rizika (z laboratorních výsledků, anamnézy, fyzikálního vyšetření a zjištěných rizikových faktorů).

Součástí kardiologického vyšetření je pořízení EKG křivky. Jedná se o okamžitý záznam elektrické aktivity srdce, která slouží především k diagnostice srdečních arytmií, srdeční ischemie (tedy nedostatečného prokrvení částí srdce), infarktu myokardu nebo dalších patologií.

Pro kvalitní záznam a pohodlné umístění elektrod používáme systém Quickels Decapus využívající metody kontinuálního podtlaku k uchycení elektrod na tělo. Každé klinické vyšetření je ukončeno předáním kompletní zprávy se všemi výsledky, včetně závěru a případného doporučení dalších vyšetření či léčebných postupů.


Podtlakový systém Quickels Decapus

Vyšetření jako firemní benefit

Využijte kardiovaskulární prevence jako benefitu pro vaše zaměstnance.
Napište nám, zpracujeme vám nabídku na míru!