Kardiologické vyšetření

Pro Vaše zdravé srdce

Kolik to stojí?
Přednostní péče

Přednostní péče
bez čekání

Firemní benefit

Možnost firemního benefitu
pro Vaše zaměstnance

Parkování

Parkování přímo
v parkovacím domě

Kolik to stojí?

Cenu za veškerá vyšetření na tomto webu nehradí zdravotní pojišťovna. Klient si hradí objednaná vyšetření sám.

Kompletní kardiovaskulární vyšetření:
9 900 Kč

Možnost doobjednání doplňkových vyšetření
Onkologický screening z krevního odběru: 3 000 Kč
Holterovské 24-hodinové EKG monitorování (Holter EKG): 3 000 Kč
Ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM): 2 000 Kč

3 kroky k Vašemu zdraví

 • 01

  Kompletní laboratorní vyšetření

 • 02

  Podrobné echokardiografické vyšetření

 • 03

  Celkové kardiologické vyšetření

Kompletní laboratorní vyšetření

Z laboratorního rozboru krve zjišťujeme, zdali dobře fungují důležité orgány jako ledviny, játra, štítná žláza, krvetvorba. Také jestli je v pořádku hladina cholesterolu, nejdůležitějšího rizikového faktoru aterosklerózy („ucpávání cév“) a krevního cukru.

Předmětem vyšetření budou konkrétně:

 • krevní ionty (sodík, draslík, hořčík, chloridy),
 • ledvinné funkce (urea, kreatinin, glomerulární filtrace),
 • jaterní funkce (bilirubin, AST, ALT, ALP, AMS, CK, LD),
 • krevní cukr (glykémie),
 • celková bílkovina,
 • albumin,
 • kyselina močová,
 • hormony štítné žlázy (TSH, fT4),
 • lipidové spektrum (cholesterol celkový, LDL, HD, triglyceridy),
 • sedimentace,
 • krevní obraz,
 • diferenciální rozpočet bílých krvinek,
 • koagulace (aPTT, PT, TČ),
 • rozbor moči.
Odběr krve bude proveden nalačno, několik dnů před vlastním klinickým vyšetřením.

Podrobné echokardiografické vyšetření

Echokardiografie je moderní neinvazní a přesná zobrazovací metoda, k vyšetření se používá sonda, která vysílá a zároveň přijímá ultrazvukové vlny a echokardiografický přístroj je pak převádí na pohybující se obraz na monitoru.

Echokardiografie umožňuje zobrazit jednotlivé srdeční oddíly (jejich velikost a funkci), dále srdeční chlopně, velké cévy (aortu), případně tekutinu kolem srdce, podává nám informace o proudění krve srdcem a velkými cévami.

Vyšetření je nebolestivé, nemocný cítí pouze tlak sondy ve vyšetřovaném místě, ultrazvuk nemá škodlivé účinky na lidský organismus. Naše ambulance disponuje špičkovým high-endovým přístrojem GE Vivid S70 .


Echokardiografický přístroj GE Vivid S70

Celkové kardiologické vyšetření

U každého klienta bude provedena podrobná anamnéza, celkové fyzikální vyšetření včetně poslechu, klidové měření krevního tlaku, stanovení kardiovaskulárního rizika (z laboratorních výsledků, anamnézy, fyzikálního vyšetření a zjištěných rizikových faktorů).

Součástí kardiologického vyšetření je pořízení EKG křivky. Jedná se o okamžitý záznam elektrické aktivity srdce, která slouží především k diagnostice srdečních arytmií, srdeční ischemie (tedy nedostatečného prokrvení částí srdce), infarktu myokardu nebo dalších patologií.

Pro kvalitní záznam a pohodlné umístění elektrod používáme systém Quickels Decapus využívající metody kontinuálního podtlaku k uchycení elektrod na tělo. Každé klinické vyšetření je ukončeno předáním kompletní zprávy se všemi výsledky, včetně závěru a případného doporučení dalších vyšetření či léčebných postupů.


Podtlakový systém Quickels Decapus

Jak to funguje

1.
Rezervujete si termín vyšetření přes rezervační formulář. Potvrzení o přijetí rezervace Vám přijde na Váš kontaktní e-mail. V případě akutních problémů volejte přímo na uvedený telefonní kontakt.

2.
Kontaktujeme Vás (telefon, e-mail) a dohodneme se na termínu odběru krve před samotným vyšetřením. Odběry probíhají ráno.

3.
Přečtěte si další důležité pokyny ohledně platby, odběru krve a přípravy na vyšetření.


Kdo se o Vás postará

Jsme renomovaná kardiologická ambulance, která poskytuje svým klientům komplexní péči již od roku 2011. Za tu dobu jsme pomohli tisícovkám spokojených pacientů. Na prvním místě je pro nás vždy důvěra klienta a náš odborný přístup.

MUDr. Petr Fráňa, Ph.D.

MUDr. Petr Fráňa, Ph.D.

Promoval na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v roce 1999.

Pracoval na I. interní kardioangiologické klinice FN u sv. Anny, kde se věnoval především péči o pacienty s onemocněním srdce a cév pod vedením Prof. MUDr. Miroslava Součka Csc.

Od roku 2003 působil na II. interní klinice téže nemocnice, kde pracoval na jednotce intenzivní péče, v ambulanci preventivní kardiologie a v poradně pro hypertenzi.

Atestaci z kardiologie složil v roce 2006 a v roce 2007 obhájil titul Ph.D. v oblasti hypertenze. Je autorem a spoluautorem mnoha vědeckých článků a publikací.

MUDr. Martin Plachý, Ph.D.

MUDr. Martin Plachý, Ph.D.

Promoval na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v roce 2003.

Svou profesní dráhu zahájil na II. interní klinice FN u sv. Anny v týmu Prof. MUDr. Miroslava Součka Csc.

Věnoval se především péči o pacienty s komplikovanou a rezistentní hypertenzí a neinvazivní kardiologické diagnostice. Současně pracoval na jednotce intenzivní péče, kde působil jako lékař pro akutní kardiologii a intenzivní medicínu.

Atestaci z kardiologie složil v roce 2009 a v roce 2011 obhájil titul Ph.D. v oblasti hypertenze. Věnoval se také výzkumu v oblasti hypertenze a v roce 2007 absolvoval stáž na Mayo Clinic v USA.

dokroři
vysetření
vyšetření